Ειδική Ομάδα Αλληλεγγύης-Εθελοντική Διασωστική Ομάδα υπήρξε η αποδοχή αιτήματος , να εκπαιδεύσει Σπουδαστές – τους Υποψήφιους Ακόλουθους της τρέχουσας Σειράς – της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ειδική Ομάδα Αλληλεγγύης-Εθελοντική Διασωστική Ομάδα υπήρξε η αποδοχή αιτήματος , να εκπαιδεύσει Σπουδαστές – τους Υποψήφιους Ακόλουθους της τρέχουσας Σειράς – της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών.