Πολιτική Προστασία Δήμου Πεντέλης – Εθελοντικό Κλιμάκιο Ευχαριστούμε τον Δήμο Πεντέλης για την άμεση αγορά νέας αντλίας για το πυροσβεστικό όχημα με κωδικό «ΠΕΝΤΕΛΗ 4»

Πολιτική Προστασία Δήμου Πεντέλης – Εθελοντικό Κλιμάκιο Ευχαριστούμε το Δήμος Πεντέλης για την άμεση αγορά νέας αντλίας για το πυροσβεστικό όχημα με κωδικό «ΠΕΝΤΕΛΗ 4»