Αυτοκτονία και ψυχοφάρμακα

Αυτοκτονία και ψυχοφάρμακα
Το κείμενο αυτό έχει ως τίτλο “Αυτοκτονία και ψυχοφάρμακα”. Μην κάνετε την υπόθεση από τον τίτλο ότι γνωρίζετε όλο το περιεχόμενό του. Διαβάστε το ως το τέλος. Και σταματήστε κατά την πορεία και ξεκαθαρίστε οποιαδήποτε λέξη ή όρο διαβάσετε που δε θα σας είναι πλήρως κατανοητός, χρησιμοποιώντας ένα αξιοπρεπές λεξικό (όχι λεξικό τσέπης) πριν συνεχίσετε. Καθώς τα κύτταρα που δομούν το λόγο (γραπτό ή προφορικό) είναι οι λέξεις, τα λεξικά ως εργαλείο ξεκαθαρίσματος των λέξεων είναι ένα πολύτιμο όπλο στο δρόμο προς την κατανόηση.