( Η ΑΛΛΗΛΟΝnet είναι μια πρωτοβουλία Ελλήνων και φίλων της Ελλάδας οι οποίοι:

1Πιστεύουν στις δυνατότητες της Ελλάδας να εκμεταλλευτεί τις μεγάλες ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσα από την γρήγορα μεταλασσόμενη παγκόσμια οικονομία, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων, το πελώριο στην Ελλάδα αλλά και ανά τον κόσμο επιστημονικό, επιχειρηματικό και πολιτιστικό δυναμικό της και βελτιώνοντας τις επαγγελματικές προοπτικές και την επαγγελματική ανέλιξη κυρίως των νέων σε όλους του τομείς )