Πρόεδρος του ελληνικού τμήματος ενός ευρωπαίου δημοσιογράφων Σάγια Τσαουσίδου απένειμε ένα βραβείο στην εκδήλωση