Η Hellenic Media Group στηρίζει την Έκθεση ELECTRO EXPO

Η Hellenic Media Group στηρίζει την Έκθεση ELECTRO EXPO
Η ELECTRO EXPO απευθύνεται στο σύνολο των επαγγελματιών του κλάδου: Ηλεκτρολόγους, Ηλεκτρονικούς, Εγκαταστάστες, Τεχνικούς, Εργολήπτες, Μηχανικούς και Μηχανικούς & ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Με μια ευρεία και στοχευμένη διαφημιστική προβολή, η οποία θα κατανεμηθεί σε διάφορα μέσα (TV, Social, Press), η διοργάνωση έχει ως στόχο να προβάλλει τη δυναμική της ELECTRO EXPO, μεγιστοποιώντας παράλληλα την επισκεψιμότητα και εμπορική επιτυχία της έκθεσης.

Η διοργανώτρια εταιρία EXPO LINE η οποία δραστηριοποιείται επί 25 έτη στην οργάνωση εξειδικευμένων εκθέσεων και έχει διοργανώσει στο παρελθόν τις παρακάτω εκθέσεις,

ELECTRONICA – Έκθεση Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας
INDELEX – Έκθεση Ηλεκτρονικών Συστημάτων & Εφαρμογών
SMART HOME EXPO – Έκθεση έξυπνων» συστημάτων & αυτοματισμών