Υπό την αιγίδα της ΓΓΑ του ΥΠΠΟΑ του ΕΟΤ της Περιφέρειας Αττικής της Unesco Νοτίων Προαστίων το ΙΔΑΦΚ ΚΑΙ η ΕΦΕΑ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ BLS AED

Υπό την αιγίδα της ΓΓΑ του ΥΠΠΟΑ — του ΕΟΤ — της Περιφέρειας Αττικής — της Unesco Νοτίων Προαστίων το ΙΔΑΦΚ ΚΑΙ η ΕΦΕΑ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ BLS AED