Υψηλή συμμετοχή της Ελλάδας στη θεματική «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη

Υψηλή συμμετοχή της Ελλάδας στη θεματική «Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα» του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη

Ιδανικά συμπληρώνονται οι δράσεις «Επί το Έργον» του skywalker.gr με άλλη μία ημερίδα, το JobDay Τρίπολης, που διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης.

Ιδανικά συμπληρώνονται οι δράσεις «Επί το Έργον» του skywalker.gr με άλλη μία ημερίδα, το JobDay Τρίπολης, που διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης.

H rescue team delta πραγματοποίησε 𝝿𝝰𝞀𝝾𝞄𝞂ί𝝰𝞂𝝶 𝝖 𝝱𝝾𝝶𝝷𝝴𝝸ώ𝝼 σε μαθητές της 5ης τάξης στο 𝟭𝟬𝗼 𝝙𝝶𝝻𝝾𝞃𝝸𝝹ό 𝝨𝞆𝝾𝝺𝝴ί𝝾 𝝜𝝺𝝸𝝾ύ𝝿𝝾𝝺𝝶ς στο πλαίσιο του προγράμματος του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ “𝚳ά𝛉𝛆 & 𝚺ώ𝛔𝛆 𝛔𝛕𝛐 𝛔𝛘𝛐𝛌𝛊𝛋ό 𝛑𝛆𝛒𝛊𝛃ά𝛌𝛌𝛐𝛎”

H #rescueteamdelta πραγματοποίησε 𝝿𝝰𝞀𝝾𝞄𝞂ί𝝰𝞂𝝶 𝝖 𝝱𝝾𝝶𝝷𝝴𝝸ώ𝝼 σε μαθητές της 5ης τάξης στο 𝟭𝟬𝗼 𝝙𝝶𝝻𝝾𝞃𝝸𝝹ό 𝝨𝞆𝝾𝝺𝝴ί𝝾 𝝜𝝺𝝸𝝾ύ𝝿𝝾𝝺𝝶ς στο πλαίσιο του προγράμματος του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ “𝚳ά𝛉𝛆 & 𝚺ώ𝛔𝛆 𝛔𝛕𝛐 𝛔𝛘𝛐𝛌𝛊𝛋ό 𝛑𝛆𝛒𝛊𝛃ά𝛌𝛌𝛐𝛎”

10o Συνέδριο Security Project 2023

10o Συνέδριο Security Project 2023
Το Συνέδριο Security Project 2023 θα συνδέσει για ακόμα μια φορά όλα τα κομμάτια του παζλ της ασφάλειας και παράλληλα θα αποτελέσει κόμβο συνάντησης των επαγγελματιών του χώρου. Οι Διευθυντές και τα στελέχη Ασφάλειας των επιχειρήσεων, οι άνθρωποι των ΙΕΠΥΑ, οι επαγγελματίες στο τομέα εγκατάστασης συστημάτων και όλοι οι επισκέπτες, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα διευρυμένο, σύγχρονο και επιδραστικό περιεχόμενο που θα αναπτυχθεί στις 2 θεματικές ολομέλειες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του συνεδρίου.