Το Κοινοβούλιο καλεί την ΕΕ να προχωρήσει αμέσως στην κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει στην κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, στη βάση της γνωμοδότησης του Δικαστηρίου της ΕΕ, τονίζει η ολομέλεια.
Με κείμενο που εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα οι ευρωβουλευτές καταδίκασαν απερίφραστα τις προσπάθειες

Ο Alpha TV ήταν στο αεροδρόμιο στην υποδοχή έκπληξη που επιφύλασσε η Βάση ετοιμότητας Αττικής στους εθελοντές διασώστες της ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ (Ο.ΔΙ.Κ.)

Ο Alpha TV ήταν στο αεροδρόμιο στην υποδοχή έκπληξη που επιφύλασσε η Βάση ετοιμότητας Αττικής στους εθελοντές διασώστες της ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ (Ο.ΔΙ.Κ.)