Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου οι εκπαιδευτές της Ομάδας Ειδικών Διασώσεων της ΕΜΑΚ συνέχισαν την εκπαίδευση τους με εκπαιδευτές από την Rescue3 Europe

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου οι εκπαιδευτές της Ομάδας Ειδικών Διασώσεων της ΕΜΑΚ συνέχισαν την εκπαίδευση τους με εκπαιδευτές από την Rescue3 Europe

Με εξαιρετική επιτυχία και συμμετοχή 45 προπονητών και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτών Ριζούπολης πραγματοποιήθηκε Σεμινάριο BLS-AED από τους επικεφαλής πιστοποιημένους εκπαιδευτές του ERC, ΙΔΑΦΚ και ΕΟΠΠΕΠ

Με εξαιρετική επιτυχία και συμμετοχή 45 προπονητών και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτών Ριζούπολης πραγματοποιήθηκε Σεμινάριο BLS-AED από τους επικεφαλής πιστοποιημένους εκπαιδευτές του ERC, ΙΔΑΦΚ και ΕΟΠΠΕΠ