ΑΟΖ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΜΑΣ ΝΗΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

ΑΟΖ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζει την
έκταση των χωρικών υδάτων και της Αποκλειστικής Οικονομικής
Ζώνης (ΑΟΖ) κάθε παράκτιου Κράτους, είναι η κυριαρχία που
αυτό έχει σε νησιά, νησίδες και βραχονησίδες.
Και αυτό γιατί βάσει της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας,
που συμφωνήθηκε το 1982 στο MontegoBay της
Jamaica(UNCLOS III)

Mε μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε το διήμερο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα: Χρήση “Πυροσβεστικών Μέσων – Δασοπυρόσβεση” που διοργάνωσε η Ο.Α.Κ. 4Χ4 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Mε μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε το διήμερο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα: Χρήση “Πυροσβεστικών Μέσων – Δασοπυρόσβεση” που διοργάνωσε η Ο.Α.Κ. 4Χ4 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ