Σύλλογος Εθελοντών Αφιδνών Δασοπροστασίας συνεχίζει τις κλαδοκοπές και αποκομιδές από τους δασικούς δρόμους

Σύλλογος Εθελοντών Αφιδνών Δασοπροστασίας Όσο οι μέρες περνάνε και πηγαίνουμε προς την 1η Μαΐου τόσο το άγχος μας μεγαλώνει βλέποντας όλα τα σπασμένα κλαδιά από την Μήδεια να ξεραίνονται και να κείτονται μέσα στο δάσος και τους δασικούς δρόμους! Παρ’ όλα αυτά η ομάδα μας πίστη στο πρόγραμμα της συνεχίζει τις κλαδοκοπές και αποκομιδές από…