Δείπνο Αγάπης Απλώσαμε Καλοσύνη, Ζεστάναμε Χειμώνες… ΜΑζί